Syntaxe jazyka III

          Tisk fotogalerie...

Příkazy cyklu (FOR, WHILE, REPEAT).
Poloha kurzoru na obrazovce - příkaz GotoXY. 
Konstanty a matematické funkce.