01 - Stanovení objemové hmotnosti kameniva v odměrném válci.

          Tisk fotogalerie...