Obdélník, Odsazení (ekvidistanta)

          Tisk fotogalerie...