Znaky

          Tisk fotogalerie...

Zobrazení znaků ASCII tabulky.
Vytvoření rámečku kolem textu.