Syntaxe jazyka I

          Tisk fotogalerie...

Příkazy vstupu a výstupu (WriteLn, ReadLn).
Typy proměnných.
Práce s čísly a řetězci.