20, 21 - Stanovení objemové hmotnosti a pevnosti malty

          Tisk fotogalerie...