Syntaxe jazyka II

          Tisk fotogalerie...

Větvení programu, operátory.
Příkaz IF a CASE.