Syntaxe jazyka III

 Zpět
Celá obrazovka FullScr +
Tisk fotogalerie... Tisk

Příkazy cyklu (FOR, WHILE, REPEAT).
Poloha kurzoru na obrazovce - příkaz GotoXY. 
Konstanty a matematické funkce.