Syntaxe jazyka I

 Zpět
Celá obrazovka FullScr +
Tisk fotogalerie... Tisk

Příkazy vstupu a výstupu (WriteLn, ReadLn).
Typy proměnných.
Práce s čísly a řetězci.