Operační systémy Informace o operačních systémech používaných na personálních počítačích.

[Ing. Vladimír Solnický ] [ 23.10.2012 11:28 ]
 Video popisuje simulaci instalace operačního systému Windows XP.
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 23.10.2012 10:36 ]
 Návod na nastavení sdílení dvou počítačů ve Windows XP. V tomto videu je ukázáno jak nastavit statickou IP adresu, jak nastavit název PC a jeho pracovní skupinu v síti. Dále jak vypnout bránu Firewall a jak nastavit sdílení u složky.
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 23.10.2012 10:44 ]
Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno