Anotace VS - Konverzace v ANJAnotace VS:
Výuková sada určená do hodin konverzace v anglickém jazyce si klade za cíl seznámit žáky se zajímavými tématy z nejrůznějších oblastí (reálie anglicky mluvících zemí, naší vlasti aj., odborná témata z oblasti architektury, vědy a techniky), rozšířit jejich slovní zásobu a schopnost vyjadřování, tak aby jejich projev byl plynulý a byli schopni se vyjadřovat k různým tématům a diskutovat o nich. Výukovou sadu tvoří prezentace, pracovní listy, kvízy, doplňovací a přiřazovací cvičení.Jednotlivé výukové materiály navazují na témata probíraná v hodinách anglického jazyka, rozšiřují je a doplňují.
 
Vytvořeno v rámci projektu "Nová cesta za poznáním", reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0034, za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno