IrskoAnotace VM:
V této prezentaci a cvičení se studenti seznámí se základními fakty irských reálií. Připomenou si fakta zeměpisná, historická, ekonomická a kulturní a rozšíří si je o nové pojmy. Obrazový materiál a jen schematická slovní zásoba slouží jako odrazový můstek pro vlastní jazykový projev a diskuzi studentů.
 
Vytvořeno v rámci projektu "Nová cesta za poznáním", reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0034, za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

[Mgr. Monika Justichová ] [ 18.02.2013 10:47 ]
[Mgr. Monika Justichová ] [ 18.02.2013 10:48 ]
[Mgr. Monika Justichová ] [ 18.02.2013 10:50 ]
Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno