Úsečka, Zoom, Mazání, Meze, Výběr objektůAnotace VM:
Tento výukový materiál objasňuje práci se základními příkazy AutoCADu, které je nutno zvládnout pro práci s dalšími výukovými materiály. Naučíme se kreslit základní geometrický tvar - úsečku. Abychom mohli pracovat s vybraným detailem výkresu, je nutno zvládnout použití příkazu zoom. Nakreslené objekty můžeme mazat. V případě smazání objektu omylem, můžeme pomoci kroku zpět čí vpřed obnovit předchozí nakreslené objekty. Další důležitou funkcí je výběr objektů. S výběrem objektů se setkáváme u všech editačních příkazů. AutoCAD používá pro kreslení nekonečnou kreslící plochu. Abychom si mohli vymezit oblast kreslení, použijeme příkaz meze.

[Ing. Vladimír Solnický ] [ 14.01.2014 09:08 ]
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 14.01.2014 09:09 ]
Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno