Uchopovací nástroje, trasováníAnotace VM: 
Výukový materiál nás seznámí s používáním uchopovacích nástrojů a s trasováním. Uchopovací nástroje umožňují zachycení bodů a poloh objektů. Usnadňují nám kreslení objektů, které mají určitou vazbu k již nakresleným objektům. Trasování si můžeme představit jako odměřování metrem. Funkce umožňuje postupným odměřováním (trasováním) stanovit polohu budoucího bodu.
 
 

[Ing. Vladimír Solnický ] [ 14.01.2014 10:43 ]
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 14.01.2014 10:43 ]
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 14.01.2014 10:44 ]
Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno