Bloky a razítko výkresu.Anotace VM:
Ve výukovém materiálu se naučíme pracovat s bloky. Bloky jsou skupiny objektů definované jako jeden objekt. Po vložení do výkresu se stávají součástí výkresového souboru (zvětší velikost souboru). Jsou určeny pro vložení menší skupiny objektů. Pokud potřebujeme vložit rozsáhlý soubor objektů, použijeme připojení pomoci externí reference.
Razítka jsou nedílnou součástí většiny výkresů a zpravidla obsahují praktické informace, které usnadňují orientaci uživatelů v datech na výkrese. Informace mohou být různého charakteru. Od systémových údajů jako např. měřítko, formát výkresu, počet listů či jméno tvůrce výkresu, až po hodnoty libovolných parametrů nakreslených objektů.
 

[Ing. Vladimír Solnický ] [ 26.03.2014 12:07 ]
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 28.03.2014 12:42 ]
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 28.03.2014 12:42 ]
Stažený zip soubor rozbalte do adresáře Knihovna bloků. Zip soubor obsahuje DWG výkres s blokem razítka.
 
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 28.03.2014 12:43 ]
Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno