PoleAnotace VM:
Ve výukovém materiálu se naučíme kreslit pole objektů. Pole si můžeme představit jako zkopírované objekty v přesně zadaných vzdálenostech. Všechny prvky pole mají stejnou vzdálenost nebo úhel od vedlejšího prvku.  Pole můžeme vytvářet obdélníkové nebo kruhové. Jako parametry obdélníkových polí zadáváme vzdálenost řad a sloupců a počty řad a sloupců. Také můžeme nastavit úhel vykreslení pole. U kruhových polí zadáváme střed pole a počet prvků, úhel vyplnění nebo úhel mezi prvky. Příkaz pro kreslení polí se od verze AutoCADu 2012 značně změnil. Bylo nově vytvořeno asociativní pole. Pole, které známe z předchozích verzí, je nazýváno jako neasociativní pole.

[Ing. Vladimír Solnický ] [ 21.01.2014 15:55 ]
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 26.03.2014 08:08 ]
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 26.03.2014 08:08 ]
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 26.03.2014 08:09 ]
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 26.03.2014 08:09 ]
Stažený zip soubor rozbalte do adresáře pro cvičení. Zip soubor obsahuje DWG výkresy potřebné ke cvičení aktuálního výukového materiálu. 
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 21.01.2014 16:02 ]
Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno