Externí referenceAnotace VM:
Pomoci externích referencí můžeme k aktuálnímu výkresu připojit další výkres bez toho, abychom vkládali všechny objekty připojovaného výkresu do aktuálního výkresu. Tímto způsobem nezvětšujeme velikost aktuálního výkresu o další objekty. Připojené objekty můžeme zobrazit v nastaveném měřítku, můžeme je libovolně natočit a vložit na přesně zadanou souřadnici.
Jako externí referenci můžeme připojit jiný DWG výkres, soubory typu rastrový obrázek (JPG, PNG, GIF, TIF, ap.), PDF, DWF, DGN soubory.

[Ing. Vladimír Solnický ] [ 02.06.2014 14:15 ]
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 04.06.2014 16:09 ]
Stažený zip soubor rozbalte do adresáře pro cvičení. Zip soubor obsahuje DWG výkresy potřebné ke cvičení aktuálního výukového materiálu. 
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 04.06.2014 16:06 ]
Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno