Kótování a kótovací stylyAnotace VM:
Základní součástí výkresové dokumentace je stanovení skutečných rozměrů zakreslených objektů. Toto se provádí pomoci kótování. Způsob kreslení kót je dán normami, které jsou zpracovány pro různé profese (stavební kóty, strojařské kóty, elektro kóty, apod.). Základní normou pro všechny profese je mezinárodní norma ISO. V AutoCADu se tvar a způsob kreslení kót nastaví v kótovacím stylu.
 

[Ing. Vladimír Solnický ] [ 28.03.2014 12:57 ]
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 28.03.2014 12:58 ]
Příprava výkresu pro kreslení v měřítku 1:50 s nastavením kótovacího stylu.
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 28.03.2014 12:58 ]
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 31.03.2014 14:16 ]
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 31.03.2014 14:16 ]
Stažený zip soubor rozbalte do adresáře pro cvičení. Zip soubor obsahuje DWG výkresy potřebné ke cvičení aktuálního výukového materiálu.
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 31.03.2014 14:18 ]
Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno