Grafika www stránekAnotace výukové sady:
Tato vzdělávací sada seznámí se základními typy grafických formátů a naučí zpracovávat rastrovou grafiku pro další použití při tvorbě www stránek. Dále seznámí se způsoby použití grafických prvků na www stránkách.
Učební texty neprošly jazykovou úpravou.
 
Vytvořeno v rámci projektu "Nová cesta za poznáním", reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0034, za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.
 
 

 Anotace:
Ve výukovém materiálu se seznámíme s tím, kde se můžeme setkat s použitím počítačové grafiky. Osvětlíme si typy  grafiky a jak se zobrazují obrázky v jednotlivých typech grafiky.
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 10.12.2013 20:26 ]
Anotace:
Ve výukovém materiálu si vysvětlíme, co je to grafický formát. Osvětlíme si jaké jsou nejpoužívanější grafické formáty, jaký je mezi nimi rozdíl a k čemu je můžeme využít. Naučíme se jak převádět formáty mezi sebou pomoci programu IfranView. 
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 10.12.2013 20:28 ]
Stažený zip soubor rozbalte do adresáře. Zip soubor obsahuje obrázky potřebné ke cvičení. Obrázky jsou uloženy v podadresářích nazvaných Cvičení 1 až Cvičení 6.
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 07.02.2013 12:25 ]
Anotace:
Výukový materiál je praktické cvičení na zjišťování velikosti výsledného souboru obrázku v závislosti na typu grafického formátu, rozlišení a kompresi. Z cvičení vyplyne, jaké parametry komprese a rozlišení použít, abychom dostali obrázek o vhodné velikosti.
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 10.12.2013 20:36 ]
Anotace:
Pokud potřebujeme změnit parametry více obrázků najednou, nemusíme každý obrázek měnit zvlášť, ale můžeme využít hromadnou změnu vlastností obrázků pomoci dávkové konverze v programu IrfanView.
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 10.12.2013 20:41 ]
Anotace:
V tomto výukovém materiálu postupně pomoci programu IrfanView nastavíme nové vlastnosti obrázkům. Obrázky můžeme otáčet, přidat jim rámeček, upravit jejich barvy nebo přidat obrázku efekt z připraveného seznamu efektů. Do obrázku můžeme vložit libovolný popisný text.
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 10.12.2013 20:47 ]
Anotace:
V tomto výukovém materiálu postupně pomoci programu IrfanView provedeme oříznutí, střih a skládání obrázku. Naučíme se pomoci střihu vytvořit nový obrázek buď vkládáním do nového prázdného obrázku, nebo skládáním vedle sebe vytvoříme nový panoramatický obrázek. Pro vytvoření obrázku nemusíme použít střih, ale skládáním originálních obrázků do jednoho nového. Nový panoramatický obrázek může být vertikální nebo horizontální. Všechny vkládané obrázky by měly mít stejné rozlišení těch stran, které se skládají vedle sebe.
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 10.12.2013 21:09 ]
Anotace:
V tomto výukovém materiálu pomoci kreslení v programu IrfanView nakreslíme obrázky do hotové fotografie a do nového obrázku. Naučíme se  používat dialogový panel kreslení programu IfranView. Ten umožňuje kreslit křivky, rovné čáry, obdelníky, kružnice a vkládat texty. Uzavřené útvary mohou být vybarveny nebo vyplněny šrafováním.
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 10.12.2013 21:01 ]
Anotace:
V tomto výukovém materiálu vytvoříme vícestránkový obrázek. Pro vytvoření vícestránkového obrázku využijeme grafický formát TIFF. Vložením několika obrázků do jednoho souboru můžeme vytvořit fotoalbum uložené v jednom souboru. Fotoalbum můžeme prohlížet pomoci prohlížeče obrázků IrfanView nebo Prohližeče obrázků a faxů windows.
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 10.12.2013 21:19 ]
Stažený zip soubor rozbalte do adresáře. Zip soubor obsahuje obrázky potřebné ke cvičení. Obrázky jsou uloženy v podadresářích nazvaných Cvičení 7 až Cvičení 10. 
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 03.12.2012 17:11 ]
Anotace: 
Výukový materiál je opakovacím cvičením na vytvoření nového obrázku pomoci střihu dalších obrázků. Na podkladu nového obrázku, vytvořeného střihem z jiného obrázku, vytvoříme rozmístění menších obrázků tak, aby výsledný přenesený obrázek střihu nebyl zkreslený.
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 10.12.2013 21:25 ]
Anotace:
Souhrnné opakovací cvičení. Ve výukovém materiálu vytvoříme nový obrázek. Pro vytvoření nového obrázku využijeme změnu vlastností, stříhy, kreslení a vkládání textů. Tématem nového obrázku je vytvoření koláže. Koláž může sloužit jako propagační leták, přání, pohlednice nebo reklamní leták. 
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 10.12.2013 21:35 ]
Anotace: 
Výukový materiál nás seznámí se strukturou HTML dokumentu a se způsoby nastavení pozadí www stránky. K nastavení lze použít volbu barvy nebo připravený obrázek. Seznámíme se také s pojmem "Bezpečné barvy" a se způsobem nastavení barev v PSPad editoru.
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 18.12.2013 09:39 ]
Anotace:
Výukový materiál je praktické cvičení pro nastavení pozadí www stránky. Ve cvičení se naučíme nastavit barvu pozadí pomoci značky body, použít na pozadí obrázek nebo texturu.
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 18.12.2013 13:26 ]
 Anotace:
Výukový materiál nás seznámí s možnostmi vkládání obrázků a videí do www stránek. Pro vkládání obrázků slouží značka img, u které si vysvětlíme použití různých parametrů pro správné zobrazení obrázků. Dále se naučíme vložit video značkou embed a seznámíme se s použitím videa v novém formátu HTML5.
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 18.12.2013 09:49 ]
Anotace:
Cvičení se zabývá umísťováním obrázků do www stránek. Ve cvičení se procvičuje nastavení parametrů zobrazení a umístění obrázků uvnitř textového odstavce. Naučíme se vložit obrázek dovnitř textu tak, aby byl obtékán textem z libovolné strany a nastavíme vzdálenost textu od okraje obrázku.
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 18.12.2013 09:53 ]
Stažený zip soubor rozbalte do adresáře. Zip soubor obsahuje videa potřebná ke cvičení. Videa jsou uložena v podadresáři Cvičení 11.
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 15.01.2013 15:41 ]
Anotace:
Výukový materiál procvičuje umístění videa do www stránky. Video do www stránky se naučíme vkládat pomoci značky embed. Procvičíme si spuštění videa ve formátu MP4 a WMV. Další části cvičení je využití nového HTML5 k spouštění videí přímo v prohlížeči bez nutnosti instalace pluginů pro přehrávání videí. Vyzkoušíme si použití HTML5 v různých typech prohlížečů.
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 18.12.2013 10:01 ]
Anotace:
Pro snadné snímání části obrazovky lze použít program Snippy. Ten umožní sejmutí zvolené části obrazovky nezávisle na postavení otevřených oken aplikací. Sejmutá část obrazovky může být obdélníková nebo může být tvořena křivkou. Sejmutý obraz se uloží do schránky windows a odtud jej můžeme uložit na disk, vložit do jiné aplikace ap. 
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 07.01.2014 19:01 ]
Anotace:
Výukový materiál nás seznámí s použitím oddělovací čary. Zobrazení čáry se řídí nastavením atributů. Praktické příklady použití oddělovací čáry jsou ve Cvičení 12. Pomocí oddělovací čáry můžeme jednoduše oddělit texty, části webové stránky, nebo vytvořit grafiku pro zvýraznění nebo upoutání pozornosti.
 
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 07.01.2014 19:26 ]
Anotace:
Ve výukovém materiálu se prakticky procvičí použití oddělovací čáry v rámci www stránky. Cvičení obsahuje použití oddělovací čáry bez parametrů a s parametry. Parametry umožní nastavit délku, šířku a barvu odělovací čáry.
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 07.01.2014 19:56 ]
Anotace:
Fotogalerie je velmi používaným prostředkem ke spestření www stránek. Fotogalerii můžeme na stránce zobrazit jednoduše, nebo s použitím dalších grafických prostředků. Ve výukovém materiálu se naučíme udělat fotogalerii s použitím tabulky a zobrazením fotografie v nové záložce prohlížeče. Vysvětlíme si použití značek pro vytvoření tabulky. Ukážeme si i použití externí aplikace k zobrazení fotogalerie prostřednictvím zobrazovače obrázků.
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 07.01.2014 19:40 ]
Stažený zip soubor rozbalte do adresáře. Zip soubor obsahuje potřebné soubory ke cvičení. Soubory jsou uloženy v podadresářích nazvaných Cvičení 13 a Cvičení 14.
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 07.02.2013 12:25 ]
Anotace: 
Ve cvičení se prakticky procvičí vytváření různých typů fotogalerií. Jako první se naučíme vytvořít fotogalerii bez použití tabulky, pouze uspořádáním náhledových obrázků a popisů k nim v rámci webové stránky. Jako další se naučíme uspořádat fotogalerii prostřednictvím tabulky. V posledním cvičení použijeme k zobrazení fotografií externí aplikaci LyteBox, která umožní prohlížet fotografie na ztmavlém pozadí s použitím ovládacích prvků pro listování ve fotogalerii. 
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 07.01.2014 19:50 ]
Anotace:
Samostatné cvičení slouží k zopakování dovedností naučených v celé výukové sadě Grafika www stránek. V rámci cvičení bude vytvořena HTML stránka s jedním receptem, který bude využívat fotogalerii nafoceného postupu přípravy jídla. Takto vytvořenou aplikaci lze zveřejnit na www serveru jako součást webových stránek.
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 07.01.2014 19:42 ]
Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno